สวิตช์ Cisco Catalyst 2960

สวิตช์ตัวเร่งปฏิกิริยาชุด 2960, สวิตช์ cisco วางซ้อนกันได้ 2960 สวิตช์ cisco catalyst ชุด 2960, switch cisco catalyst 2960 series.