สวิตช์ Cisco Catalyst 2960

สวิตช์ซิสโก้วางซ้อนกันได้ 2960, switch cisco catalyst 2960 series, สวิตช์ตัวเร่งปฏิกิริยาชุด 2960.