สวิตช์ Cisco Catalyst 2960

สวิตช์ตัวเร่งปฏิกิริยาชุด 2960, สวิตช์ซิสโก้วางซ้อนกันได้ 2960, switch cisco catalyst 2960 series.