โมดูลออปติคัลของ Cisco

cisco sfp modules, โมดูล sfp ที่เข้ากันได้ของซิสโก้โมดูลใยแก้วนำแสง gbic, fiber optic gbic modules.